26 lutego uczniowie klasy IE oraz uczeń klasy IIIB Michał Szwej mieli okazję wziąć udział w uroczystości związanej z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika.
Spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów przed pomnikiem wielkiego, polskiego astronoma. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomnik ów został ufundowany przez księdza Stanisława Staszica.
W Programie znalazły się trzy wykłady:

  • Zasada Kopernikańska, a współczesna kosmologia,
  • Wiedza o meteorytach na przestrzeni dziejów,
  • Od Wielkiego Wybuchu do planet.

A także wystąpienia przygotowane przez młodzież  z:

  • XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie
  • Zespołu Szkól Licealnych i Ekonomicznych nr 1
  • Technikum Ekonomicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika
  • 155 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bohaterek Powstania Warszawskiego

Spotkanie zakończył słodki, piernikowy poczęstunek.

Urodziny Kopernika

Urodziny Kopernika

Urodziny Kopernika

Urodziny Kopernika

Urodziny Kopernika

Urodziny Kopernika

Kronikarze