Dziękuje wszystkim Uczestnikom konkursu "Bajtek, czyli na kontest i z powrotem " za udział. 

Wyniki konkursu TUTAJ

Wielkie podziękowania dla:
Wiktorii Rozkosz 1B, Artura Wojtuszkiewicza 1A, Jakuba Kośmickiego 1A, Jana Strzeszyńskiego 1A, Marka Zbysińskiego 1A, Michała Stawarza 1A, Mirona Hunia 1A, Andrzeja Gwiazdę 1B, Jana Ebinga 1B, Kuby Bojarowskiego 1C, Szymona Karpińskiego 4C 
za pomoc przy konkursie.