Z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica i wprowadzenia nauczania zdalnego również wychowawcy Internatu rozpoczęli pracę wraz ze swoimi wychowankami w nowej, elektronicznej formie. Zaproponowali konsultacje i pomoc z różnych przedmiotów między innymi z języka polskiego, języka hiszpańskiego, fizyki czy biologii. Ponadto realizowali tematy dotyczące edukacji kulturalnej (filmowej, teatralnej, muzealnej i innych) oraz proponowali ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Pozostawali w stałym kontakcie online z wychowankami oraz ich rodzicami.

Rada Wychowawców Internatu