Termin zgłaszania kandydatur: 10 stycznia
Termin Debaty Prezydenckiej: 31 stycznia
Termin pierwszej tury Wyborów: 3 lutego
Termin drugiej tury Wyborów: 6 lutego