Protokół - strona 1, strona 2

Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony został w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym w dniu 13.12.2019 r. na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.) i par. 15 Statutu Szkoły z dnia 29 listopada 2019 r.