XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie organizuje bezpłatne zajęcia z matematyki dla zainteresowanych i uzdolnionych w tym kierunku uczniów szkół podstawowych. Konsultacje adresowane są przede wszystkim do kandydatów do klas matematycznych z autorskim programem nauczania w XIV Liceum.

Udział w zajęciach ułatwi młodzieży dokonanie właściwego wyboru szkoły średniej.

Informujemy, że czwartkowe kółko matematyczne wystartuje 3 października 2019. Zajęcia są otwarte dla wszystkich uczniów. Nie wymagamy wcześniejszego zgłaszania się.
Zajęcia odbywają się w czwartki w sali 209 w godzinach 16:00-17:30. Ostatnie zajęcia odbędą się 23 kwietnia 2020 roku.