Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości w  czwartek 4 lipca 2019 r.

-  w godzinach 11.00 - 15.00  /w auli szkolnej/

Regina Lewkowicz