W maju 2019 roku zorganizowano w naszej szkole dwie duże akcje charytatywne.

Pierwszą z nich była Wielka Zbiórka Książek dla pacjentów warszawskich szpitali w ramach akcji zorganizowanej przez Zaczytani.org. Jej celem jest utworzenie stu nowych bibliotek w szpitalach. Akcja trwała w naszej szkole od 6 do 26 maja 2019 roku. Książki przyjmowano w bibliotece licealnej, gimnazjalnej i czytelni multimedialnej. Udało się zebrać 482 pozycje książkowe dla wszystkich grup wiekowych. Swoje książki dla dzieci, dorosłych i młodzieży ofiarowali zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści oraz nauczyciele. Szkolnymi koordynatorkami były panie Nina Antonkiewicz i Dorota Nosowska, a rodzice zaangażowali się w pomoc w transporcie książek. XIV LO wzięło udział w akcji już po raz trzeci. Ze względu na duże zainteresowanie planujemy powtórzenie zbiórki książek w przyszłym roku.

Uczestniczyliśmy również w zbiórce darów na rzecz młodych pacjentów przebywających w szpitalu pediatrycznym WUM na oddziale kardiologicznym oraz podopiecznych Fundacji Serce Dziecka. Zbiórkę przeprowadzano w dniach 15-27 maja 2019 roku. Dary umieszczano kartonach wystawionych przy pokoju Samorządu Uczniowskiego. Zebrano: 41 książek, 20 gier planszowych planszowych lub układanek, 2 pluszowe misie, 1 zestaw klocków, 5 samochodzików. W akcji uczestniczył Samorząd Uczniowski, Koło Wolontariatu i Aktywnej Troski oraz uczniowie naszej szkoły, koordynowała pani Nina Antonkiewicz.

Udział w majowym akcjach charytatywnych umożliwiał uczniom klas gimnazjalnych uzyskanie dodatkowych punktów za wolontariat, przydatnych podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy jednak postawa licealistów, absolwentów LO i niektórych gimnazjalistów, którymi podczas udziału w akcjach kierowały inne motywy. Uczniowie klas licealnych wyrazili już chęć uczestnictwa w nowych akcjach wolontariackich. Są planowane i omawiane już teraz – biblioteka współpracuje w tym zakresie z Kołem Wolontariatu i Aktywnej Troski. Cieszy fakt, że uczniowie wykazują wiele inicjatywy, a potrzeby zgłaszane przez różne środowiska czy inicjatywy bibliotekarzy szkolnych spotykają się z natychmiastowym niemal odzewem wolontariuszy.

Zdjęcie pudełek z książkamiZdjęcie otwartych pudełek z książkami

Dorota Nosowska