W związku z zapowiedzianą przez Premiera rządu zmianą daty zakończenia bieżącego roku szkolnego z 21 na 19 czerwca 2019 r -  przygotowaliśmy propozycje poprawek w kalendarzu naszej Szkoły. Zaczną one obowiązywać z chwilą opublikowania przez MEN rozporządzenia w tej  sprawie.

Regina Lewkowicz