Zapraszam finalistów i laureatów olimpiad do sekretariatu po odbiór listów gratulacyjnych.

Przyłączam się do gratulacji.

list

Regina Lewkowicz