Spora większość maturzystów ma już matury za sobą. Tegoroczny pisemny egzamin z języka polskiego zdawało 174 uczniów. Jako drugi przedmiot wybierano najczęściej matematykę - 53 osoby. Ponad połowa czwartoklasistów (91 osób) była zwolniona ze zdawania drugiego przedmiotu (olimpiady i certyfikaty językowe). Pozostali uczniowie zdawali: chemię - 4 osoby, fizykę - 9 osób, historię - 2 osoby, biologię - 6 osób, geografię - 7 osób i język angielski - 2 osoby.