W ostatnie popołudnie przed feriami, 25 stycznia 2019 roku,  o godz. 15.00, odbył się w naszej szkole koncert laureatów Konkursu Poezji Śpiewanej. Wystąpiły w nim: Krystyna Bitner,  Julianna Janaszek, Agata Lustyk, uhonorowane I nagrodą przez jury pod przewodnictwem Antoniny Krzysztoń, a także Aleksandra Michalska, wyróżniona przez bibliotekę szkolną za interpretację tekstu.
Usłyszeliśmy nagrodzone piosenki oraz utwory przygotowane przez uczennice specjalnie na tę okazję. Były wśród nich m.in. fragmenty musicali oraz piosenki z repertuaru Jacka Kowalskiego, Wojciecha Młynarskiego, Michała Bajora, Antoniny Krzysztoń, Ewy Demarczyk, Edyty Geppert.
Koncert, organizowany przez bibliotekę szkolną, prowadziła Dorota Nosowska, nauczyciel bibliotekarz, która przybliżyła słuchaczom sylwetki i dorobek laureatów.
Swoją obecnością zaszczycili nas: prezes oddziału warszawskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Barbara Tomkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Wojciechowska, wicedyrektor XIV LO Agnieszka Potocka oraz nauczyciele z naszej i innych szkół, wraz z uczniami. Nie zabrakło także naszych absolwentów i ich bliskich.
Szczególną pomoc okazał student Piotr Sochaczewski, który zajął się nagłośnieniem koncertu. Z kolei Maria Hetmańska robiła zdjęcia uczestnikom.
Nieprzeceniony okazał się Łukasz Czyż, student Akademii Muzycznej w Łodzi, który nie tylko uczestniczył w pracach jury konkursu w grudniu 2018 roku, ale również  wziął udział w próbach z wokalistami, zarówno przed przesłuchaniami konkursowymi, jak i w dniu koncertu laureatów.
Dzięki Łukaszowi oraz pozostałym jurorom uczniowie mieli możliwość wysłuchania profesjonalnych uwag po swoich występach. Z możliwości rozmowy z jury skorzystali wszyscy uczestnicy.
Prezes oddziału warszawskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Pani Barbara Tomkiewicz, doceniła uczniowską inicjatywę i życzyła wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu wiele radości z tego, co robią. Przewodnicząca Rady Rodziców i inni zachwyceni słuchacze poprosili o organizację kolejnych, równie udanych,  imprez poetycko-muzycznych w naszej szkole.
Uczniowie planują już następne koncerty oraz międzyszkolną edycję Konkursu Poezji Śpiewanej.

Dorota Nosowska