W dniach 6-23 listopada 2018 Samorząd Uczniowski pod opieką p. prof. Niny Antonkiewicz zorganizował zbiórkę słodyczy dla dzieci z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Społeczność szkolna chętnie włączyła się w inicjatywę. Zebrane dary zostały przekazane fundacji "Na Obcej Ziemi", wspierając akcję "Paczka od Świętego Mikołaja". Fundacja wyraziła nam wszystkim ogromną wdzięczność, przesyłając podziękowania.

Anna Zimniak