Przypominamy!

Zgodnie z § 6 Ordynacji wyborczej kampania wyborcza ulega zakończeniu przed dniem głosowania tj. 3 stycznia (czwartek), a w dniu głosowania prowadzenie agitacji wyborczej na terenie Liceum jest zabronione.

Wybory na Prezydenta Samorządu odbędą się 4 stycznia (piątek), w sali 119, w trakcie przerw po 1-6 lekcji oraz na 7 godzinie lekcyjnej. Przy oddawaniu głosów należy okazać dokument tożsamości (najlepiej legitymację szkolną). 

Serdecznie zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w wyborach.

Komisja wyborcza