Jury w składzie:

Antonina Krzysztoń (przewodnicząca),
Ola Siewko (red. naczelna miesięcznika "Cogito"),
Łukasz Czyż

przyznało trzy równorzędne pierwsze nagrody:

Krystynie Bitner,
Juliannie Janaszek,
Agacie Lustyk.

Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wysoki poziom artystyczny i niezapomniane wrażenia, widzom i wykonawcom za wspaniałą atmosferę, Radzie Rodziców i redakcji "Cogito" za ufundowanie nagród. Zapraszamy na kolejne konkursy.

Biblioteka szkolna