Od 50 lat w murach naszej Szkoły istnieją matematyczne klasy eksperymentalne. Ten wyjątkowy projekt edukacyjny, opracowany przez profesora matematyki UW Stanisława Mazura, od roku szkolnego 1967/1968 umożliwia uzdolnionej matematycznie młodzieży rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Liczne osiągnięcia olimpijskie – w finałach krajowych, jak i międzynarodowych – utwierdzają nas w przekonaniu, że wprowadzenie do naszego Liceum tej edukacyjnej innowacji jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach szkoły.
W dniu 11 stycznia 2018 r. społeczność szkolna wraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego uroczyście świętowała 50. rocznicę utworzenia klas „matex”. Sesję jubileuszową, zorganizowaną w gmachu dawnej Biblioteki UW przy współpracy z Instytutem Matematyki, otworzył Jego Magnificencja Rektor UW, profesor dr hab. Marcin Pałys. Zgromadzonych Gości powitali: Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - profesor dr hab. Paweł Strzelecki oraz Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica - Regina Lewkowicz. W trakcie tego wyjątkowego spotkania Dyrekcja szkoły, dawni wykładowcy klas matematycznych, absolwenci a także obecni nauczyciele i uczniowie mieli możliwość wysłuchania referatów, związanych z historią klas eksperymentalnych, wygłoszonych przez prof. dr. hab. Marka Kordosa, prof. dr. hab. Rafała Latałę, dr. Wiktora Bartola oraz p. Ewę Macias. Zgromadzeni dzielili się także refleksjami i wspomnieniami z bogatej historii klas eksperymentalnych. Ich wypowiedzi dowodzą, że nauka w klasach eksperymentalnych to wyjątkowy czas, kształtujący młodych matematyków - niezależnie od tego, jak (czasem zaskakująco) potoczyły się ich życiowe losy.
Ten wyjątkowy czas Jubileuszu najpiękniej podsumowują słowa profesora dr. hab. Marka Kordosa: "Piękna matematyka, piękni uczniowie i piękna Szkoła, która umożliwiła im intymne spotkanie".


Maria Ważna