Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji, zaproszonych gości, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Szkoły.
Uczestnicy spotkania usłyszeli ciepłe słowa od Dyrektor Szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszonych gości.
W tym roku, tak jak w poprzednim, przyznano Nagrody dyrektora Szkoły. Grono nagrodzonych przepełniali nauczyciele szczególnie pracujący na rzecz uczniów, poświęcając niejednokrotnie pracy swój wolny czas.
Uroczystość uświetnił występ Chóru Szkolnego, który jak zwykle przygotował niezwykły repertuar.

Anna Idycka