28 kwietnia o godzinie 17.30 w auli Szkoły odbyła się uroczystość wręczenia świadectw szkoły.
To szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny etap szkolnego życia- ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.
Dyrektor Szkoły pani Regina Lewkowicz po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazała nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami zarówno w nauce jak i konkursach i olimpiadach.
Rodzice, wychowawcy i nauczyciele klas trzecich uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani specjalnymi podziękowaniami, które skierowali do nich Dyrektor Szkoły, przedstawiciel wychowawców, tegoroczni abiturienci oraz przedstawiciele Samorządu Szkoły.
Był to dzień pełen wrażeń i wspomnień. Na pewno na długo zapadnie w pamięć tegorocznych absolwentów.

Anna Idycka