Po długich naradach jury Konkursu Graficznego wyłoniło kilka najlepszych prac. Zapraszamy do zapoznania się z werdyktem jury oraz zwycięskimi pracami.


W kategorii Grafika 3D przyznano dwie nagrody:

  • dla Michała Miszewskiego za pracę Klepsydra
  • oraz Michała Madeja za pracę Kominek

Zwycięzcą kategorii Grafika 2D jest Maciej Gajewski - autor pracy Stars. W tej kategorii jury wyróżniło też Marię Magdalenę Grochowską - za pracę Life in clear form.

Z powodu małej ilości prac, jury zdecydowało się złączyć w jedną dwie kategorie: Animacja i Programy i tutaj przyznano nagrodę Pawłowi Chodaczkowi za program Fizyka. Wyróżnienia przyznano Norbertowi Potockiemu i Krzysztofowi Petrykowi.

Nagrodę Internautów przyznano Wojciechowi Nodzykowskiemu.

Rozdanie nagród odbędzie się po piątej lekcji (godz. 12:45) 12 czerwca w budynku XIV LO. Osoby spoza naszej szkoły mogą również odebrać nagrody w dowolnym późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.