Z okazji Dnia Edukacji Narodowej każdego roku w naszej Szkole odbywa się uroczyste spotkanie Dyrekcji, zaproszonych gości, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Szkoły.
Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz zaproszeni goście w swoich przemówieniach skierowali ciepłe słowa pod adresem uczestników uroczystości.
Co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są Nagrody Dyrektora Szkoły.
Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy rozwijali uzdolnienia uczniów, przygotowywali do olimpiad przedmiotowych, poświęcali swój wolny czas uczniom i stwarzali niepowtarzalną atmosferę pracy.
Uroczystość uświetnił występ Chóru Szkolnego, który jak zwykle zaskoczył wszystkich repertuarem.

Anna Idycka