Zwyczajowo pierwsi w nowym roku szkolnym stawiają się uczniowie starszych klas, którzy po wakacjach witają się w Staszicu po dwóch miesiącach nieobecności.
Nowi uczniowie, którzy z dniem 1.09.2016r. rozpoczynają naukę w XIV LO zostali zaproszeni na godzinę 12 i ciepło przyjęci przez Panią Dyrektor Reginę Lewkowicz oraz przez społeczność szkolną. Pierwszoklasiści wysłuchali historii szkoły i sztandaru, a następnie na wspomniany już historyczny sztandar złożyli ślubowanie. Ostatnim punktem głównych uroczystości było spotkanie z wychowawcami w klasach i zwiedzanie szkoły.

Naukę czas rozpocząć :)

Nina Capała