Organizowali ją uczniowie XIV LO im. S. Staszica przy współudziale Komitetu Zachowania Reduty Ordona i Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota. Na uroczystość została zaproszona młodzież z ochockich liceów.
Zrealizowany program uroczystości przewidywał wykład Panów Witolda Migala i Stefana Fuglewicza nt. historii Reduty Ordona. Chór szkoły wykonał pięć polskich hymnów. Usłyszeliśmy też solowe wykonanie wzruszającej pieśni z czasów Powstania Listopadowego pt. „Sadźmy róże”.
Uczniowie klasy IIa przedstawili inscenizację „Pamiętnej lekcji języka polskiego” z „Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego, podczas której Bernard Zygier recytował „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza.
Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” – pod przewodnictwem szkolnego chóru.


Nina Capała