Kapituła Rankingu biorąc pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zaprosiła dzisiaj do Warszawy najlepsze szkoły w Polsce.

Po raz pierwszy w historii tego rankingu XIV LO okazało się najlepsze w kraju.
Pani Dyrektor Regina Lewkowicz i uczniowie odebrali gratulacje i dyplom z rąk pani Joanny Berdzik - wiceministra edukacji narodowej i pana prof. dr hab. Jana Łaszczyka - przewodniczącego Kapituły.

Fundacja Edukacji Perspektywy ogłosiła w tym dniu jeszcze ogólnopolskie rankingi dodatkowe i ranking szkół wg województw.
W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2015 zajęliśmy 2. miejsce.
W Rankingu Olimpijskim 2015 - 3 miejsce.
Najlepsze licea ogólnokształcące i technika w województwach 2015 - oczywiście jak przed rokiem pierwsza lokata to my.

Gratuluję sukcesu XIV LO i życzę podobnych wyników za rok.

Nina Capała