Czas odpoczynku wynikającego z przerwy wakacyjnej minął. 1 września 2014r. wszyscy stawiliśmy się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Najpierw drugie i trzecie klasy zostały przywitane przez panią dyrektor, a następnie przez wychowawców. Centralna część uroczystości miała miejsce o 12. Na tą godzinę zostali zaproszeni nasi nowi uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele oraz goście specjalni. Wszyscy mieli okazję wysłuchać krótkiej historii szkoły, wykładu inauguracyjnego dot. historycznego sztandaru szkoły oraz ślubować na niego. Po części oficjalnej i wysłuchaniu wystąpienia chóru, pierwszoklasiści udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie kontynuowali rozpoczęcie.

Powodzenia w nowym roku szkolnym...

Nina Capała