Po raz 26 w Staszicu gościliśmy uczniów-poetów z warszawskich liceów i techników, którzy zmierzyli się z własną twórczością, prezentując ją przed szacownym jury i licznie zgromadzonej młodzieży. Na kilka godzin aula szkolna zamieniła się w miejsce spotkań z poezją. Do ścisłego finału dotarło 18 uczestników z 11 szkół ponadgimnazjalnych. W dniu finału prezentowali oni 3 z 5 utworów zgłoszonych na konkurs. Jury w składzie:
- Juliusz Erazm Bolek - poeta, redaktor naczelny "Enigmy",
- Stanisław Choiński - poeta,
- Anna Ciasiowa - polonistka,
- Irena Karel - aktorka,
- Janusz R. Kowalczyk - pisarz,
- Piotr Polk - aktor,
- Maciej Rayzacher - aktor,
- Jan Stępień - poeta, malarz, rzeźbiarz
zdecydowało przyznać I miejsce Agadzie Grochowskiej z LXVII LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Drugą nagrodę odebrał Jakub Stopka-Brzyskowy z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego. III miejsce przypadło Olenie Hołubowkskiej z Prywatnego Liceum Sióstr Zmartwychwstanek.
Staszica reprezentowało 6 finalistów, z czego jury nagrodziło 3 osoby. Dominik Żebrowski otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica. Prywatną nagrodę p. Maria Szyszkowska przyznała Piotrowi Suwale, a p. Teresa Panasiuk Darii Składanek.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Nina Capała