Dyplomy dla przedstawicieli stypendystów Ministra Edukacji Narodowej zostały wręczone przez p. wiceministra Tadeusza Sławeckiego w dniu 27.11.2013r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji. W grupie 59 wyróżnionych znalazło się 5 uczniów reprezentujących województwo mazowieckie, a wśród nich 2 z naszego liceum. Byli to Jakub Supeł i Konrad Paluszek.
Kilka dni później, bo 2.12.2013r. w auli Politechniki Warszawskiej zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika stypendia Ministra Edukacji Narodowej odebrali:
1. Jakub Supeł
2. Igor Kotrasiński
3. Konrad Jan Paluszek
4. Aleksander Matusiak
5. Jakub Skorupski
6. Patryk Czajka
7. Anna Olech
8. Stanisław Jan Dobrowolski
9. Paweł Nałęcz – Jawecki
10. Grzegorz Fabiański
11. Karol Kaszuba
12. Jakub Koncki
13. Barbara Mroczek
14. Marek Sommer
15. Michał Kazaniecki
16. Jakub Mrożek.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Michał Radek.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję.


Nina Capała