W dniu dzisiejszym z rąk p. Włodzimierza Paszyńskiego w-ce Prezydenta m.st. Warszawy stypendia odebrały następujące osoby:
- Citko Albert,
- Dziwulski Mateusz,
- Eggnik Mateusz,
- Frejlak Stanisław,
- Górka Krzysztof,
- Juda Emilia,
- Kalinowski Marcin,
- Kaszuba Karol,
- Kazniecki Michał,
- Łyczek Wojciech,
- Mystek Radosław,
- Paluszek Konrad,
- Radek Michał,
- Skorupski Jakub,
- Supeł Jakub,
- Schmidt Tomasz.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.


Nina Capała