Do ścisłego finału dostało się 16 uczniów - młodych poetów z różnych warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. XIV LO reprezentowało 4 licealistów: Konrad Paluchowski, Piotr Suwała, Bartłomiej Żak i Zofia Żółtek. Wszyscy uczestnicy zgłaszali na konkurs 5 utworów, z których 3 prezentowali 5 kwietnia przed jury i gośćmi.
Po naradzie jury, pod przewodnictwem Pana Juliusza Erazma Bolka - poety, Redaktora Naczelnego "Enigmy" - przedstawiło swoje wyniki. Wygrała Agnieszka Stefankiewicz z LXXV LO im. Jana III Sobieskiego. Drugie miejsce przypadło Annie Marii Kobylińskiej z V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Na trzecim uplasowała się Nasza Zofia Żółtek.

Jeden z wierszy Agnieszki Stefankiewicz

CICHOPRZESTRZEŃ
Wpisana w cichoprzestrzeń.
Rytmiczny puls zegara
echem w jej myślach.
Powolne tykanie wpełzło nieproszone
do krwioobiegu.

Klepsydra odmierza
kolejne minuty
życia- nieżycia.


Nina Capała