Jak ten czas szybko mija – dwa miesiące ciężkiej pracy już za nami. Zapewne wpadły już do dziennika jakieś oceny bardziej zadowalające lub mniej. Część klas dzięki wyjazdom trochę oderwała się od szkolnej rutyny. Pierwsze klasy, we wrześniu wyjeżdżały na wyjazdy integracyjne, na których mieli możliwość poznania się nawzajem i nawiązania pierwszych znajomości i przyjaźni. Klasy drugie mają za sobą wyjazdy na warsztaty humanistyczne do Wilna. Jak co roku każda klasa przygotowywała przedstawienie związane z twórczością naszych wieszczy narodowych – A. Mickiewicza i J. Słowackiego. Uczniowie mieli również za zadanie prezentować poszczególne zabytki znajdujące się w Wilnie np. Ostrą Bramę, Górę Trzykrzyską, Basztę Giedymina. Najstarsze klasy w październiku rozpoczęły wyjazdy do Krakowa. Młodzież poznaje tam historię miasta oraz jego okolic. W planie zamieszczone jest również pójście do teatru i zwiedzanie Oświęcimia. Pomimo bardzo napiętego plany uczniowie są zadowoleni z wycieczek i możliwości poznania kultury i tradycji polskich.

Wszystkim życzę dalszych chęci i wytrwałości w nauce a także kolejnych miłych wyjazdów.


Joanna Stelmachowska