Przypominamy, iż ostateczny termin składania zgłoszeń do XV Festiwalu Poezji Współczesnej mija 25 marca 2003r.


Zgłoszenia zawierające 5 utworów (na dyskietce) oraz podstawowe informacji o autorze wraz podpisem lub godłem i telefonem należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły lub przesłać faksem (825 68 99)

Lista twórców zakwalifikowanych do konkursu zostanie wywieszona w gablocie przed XIV LO dnia 31 marca 2003r (poniedziałek).

Finał Festiwalu i konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2003 r. w gmachu liceum o godz. 1800.