Po raz czternasty Perspektywy i Rzeczpospolita przygotowali ranking szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących i techników. W kategorii liceów na pierwszym miejscu sklasyfikowane zostało Liceum Akademickie UMK w Toruniu. Najlepszym technikum jest Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. z Lublina.
My natomiast możemy poszczycić się wysokim szóstym miejscem w tym rankingu. Dodatkowo Perspektywy opublikowały ogólnopolskie i wojewódzkie podrankingi oraz XXI Ranking Liceów Warszawskich. I tak w Rankingu Maturalnym zajęliśmy czwarte miejsce. W Rankingu Olimpijskim jesteśmy na 10 pozycji. Bezkonkurencyjni okazaliśmy się w mieście i województwie.
Laury i dyplomy zostały wręczone przez zaproszonych gości i gospodarzy 10 stycznia 2012r. Z rąk Redaktorów Naczelnych Perspektyw i Rzeczpospolitej dyplomy i nagrody odbierała Pani Dyrektor Regina Lewkowicz wraz z uczniami.


Nina Capała