257 uczniów z Warszawy i okolic otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. To stypendium przyznawane jest uczniom, którzy mają najwyższą średnią ocen i przejawiają szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskują z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskują dobre rezultaty.

34 uczniów z Mazowsza, w tym 26 z Warszawy otrzymało w dniu wczorajszym Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. Powyższe stypendium przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzynarodowych, uczniom realizującym indywidualny tok nauki i osiągającym wysokie wyniki lub także na gruncie sportowym - uczniom biorącym udział w turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wśród wyróżnionych są oczywiście uczniowie XIV LO i tak:
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Aleksander Matusiak z klasy IIIa,
- Stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: Karol Kaszuba, Jakub Supeł - klasa IIb, Stanisław Dobrowolski, Igor Kotrasiński, Barbara Mroczek, Paweł Nałęcz-Jawecki, Radosław Rzepliński - uczniowie klasy IIIa oraz absolwenci Wojciech Nadara, Michał Pacholski i Bartłomiej Zawalski.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów :).


Nina Capała