O równej 13 na Wiśle rozpoczął się wyścig. W tym roku osad było 5. Walka toczyła się między:
- VIII LO im. Władysława IV,
- XIV LO im. S. Staszica,
- XIX LO im. Powstańców Warszawy,
- XXVII LO im. T. Czackiego,
- XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika.

Po zaciętej i emocjonującej rywalizacji na dystansie ok. kilometra zajęliśmy pierwsze miejsce. Pani trener Maryla Gnojek w bż. roku postawiła na:
- Zuzannę Olszewską - Sternik - 2E
- Jakuba Kreft - 1F
- Jacka Koperskiego - 2F
- Rafała Stefańskiego - 2D
- Witolda Jaworskiego - 2D
- Michała Kurtykę - 3C (absolwent)
- Jerzego Baczyńskiego - 3A (absolwent)
- Michała Szepkę - 3A (absolwent)
- Arkadiusza Bogdanowskiego - 3E (absolwent).


GRATULACJE DLA PANI TRENER I OSADY. :)

Na "podium" i z medalami wyścig ukończyli również uczniowie: XXXIII LO Dwujęzycznego oraz XXVII LO. Poza podium natomiast VIII LO i XIX LO.


Nina Capała