Oprócz uczniów naszego Liceum i Gimnazjum byli też obecni uczniowie z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, z Gimnazjum nr 34 i XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej, z LXVII Liceum Ogólnokształcącego przy Wydziale Pedagogicznym UW, a także uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych nr 2. Niektóre szkoły (w tym i nasza) wyraziły swoją żałobę wieszając czarne kiry na sztandarach. Msza była niezwykła, bo odprawiana w intencji wyjątkowego człowieka. Jan Paweł II zapisał się w pamięci każdego z nas jako człowiek aktywny, o niezłomnej woli i silnym charakterze. Ksiądz przypomniał uczniom główne wartości głoszone przez Ojca Świętego – pokój, miłość, wybaczenie i miłosierdzie. Przedstawił jego osobę w taki sposób, w jaki zapisała się ona w naszych umysłach i sercach– opiekuńczego ojca, który prowadzi nas przez ścieżki wiary, wyjaśniając zawiłości i upominając w razie zbłądzenia. Wielkiego człowieka miłującego przede wszystkim młodzież, szukającego drogi łączącej, jakby się wydawało, dwa odległe światy wiary i młodzieży, ufnego w możliwości młodych ludzi, czyli właśnie w nas. I choć atmosfera była podniosła i chwila niepowtarzalna, to jednak msza nie tyle była pełna smutku, co raczej zadumy, zastanowienia, refleksji. Przybrała postać wspomnienia, oddania hołdu niezwykłemu człowiekowi, Papieżowi Tysiąclecia. I aby uczcić tego Człowieka, po raz kolejny wzniosła się pieśń młodych napisana specjalnie dla Niego – „Abba Ojcze”. Ojcze Święty, Ty szukałeś nas, teraz my znaleĽliśmy Ciebie!

Martyna Szulc