5 stycznia 2012 roku ze smutkiem pożegnaliśmy wspaniałego i wybitnego nauczyciela, wychowawcę Prof. Stanisława Lipińskiego, który zmarł 29 grudnia 2011r. Profesor był nadzwyczajnym człowiekiem. Miał niesamowitą łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami. Swoją pasją do nauk (w szczególności fizyki) potrafił „zarazić” nie jednego ucznia. Wraz z młodzieżą od lat wygrywał Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków. Podczas prowadzenia lekcji uczył nie tylko fizyki ale i godnego, uczciwego postępowania. Przekazywał jakimi wartościami powinien kierować się współczesny człowiek, by w dobie techniki i Internetu nie zapomnieć o humanizmie, który powinien być udziałem człowieka kształcącego się w naukach przyrodniczych.
Dzisiejszego dnia odbyła się uroczysta msza pogrzebowa w Kościele pw. św. Antoniego Marii Zaccarii przy ul. Sobieskiego 15, następnie udaliśmy się na Cmentarz Bródnowski gdzie Prof. Stanisław Lipiński został pochowany w grobie rodzinnym.
W imieniu swoim oraz całego zespołu kronikarskiego łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną Prof. Stanisława Lipińskiego.

Joanna Stelmachowska