Miesiąc ten charakteryzuje się gorącą atmosferą panującą w szkole. Wynika to z faktu, że po 100 dniach od Studniówki nasi absolwenci zdają pierwszy, poważny egzamin w swoim życiu zwany MATURˇ. W tym czasie, gdy starsi koledzy udowadniają, że są dojrzali ich młodsi koledzy wyjeżdżają na warsztaty ekologiczno-przyrodnicze do Rogowa. Dokumentacja tych wydarzeń poniżej. Zdjęcia z Rogowa autorstwa Anny Wieczorkowskiej z kl. IB, natomiast foto ze Studniówki wykonane przez profesjonalnego fotografika.


Nina Capała