Jerzy Gilderoyc – publicysta, polityk, twórca i redaktor „Kultury” – był człowiekiem nieprzeciętnym. Aktywny w okresie międzywojennym, uczestniczył w walkach II wojny światowej, zaś po jej zakończeniu powołał Instytut Literacki i stał się twórcą „Kultury”. „Kultura” było pismem stworzonym dla nowej, polskiej emigracji politycznej i dla czytelników w ojczyĽnie (przemycano ją ze względu na cenzurę). Wokół niej został stworzony duży i prężny ośrodek emigracyjny. Skupiali się tam ludzie, którzy chcieli wyrazić swoje myśli poprzez twórczość. Wśród nich znalazło się wielu znanych nam wybitnych polskich pisarzy takich jak Czesław Miłosz czy Witold Gombrowicz. Do września 2000 roku ukazało się 636 numerów “Kultury” oraz 511 tomów Biblioteki “Kultury” (w tym 132 numery Zeszytów Historycznych, traktujących o najnowszej historii Polski i Europy Środkowej). Wraz ze śmiercią Giedroycia (zm. 14.09.2000) zaprzestano wydawania miesięcznika. Było to jego ostatnie życzenie. Na wystawie można było zobaczyć wiele zdjęć z numerów archiwalnych. Między innymi z numeru 1 (wydanego w Rzymie – w przeciwieństwie do póĽniejszych wydanych we Francji). Wystawę zorganizował prof. Banasik.


Piotr Siejda