Lista ustalana jest na podstawie wyników rekrutacji na sześć uczelni, wyników egzaminów maturalnych oraz sukcesów uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Aż 104 absolwentów dostało się na Politechnikę Warszawską co stanowi najlepszy wynik. Rok temu finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych zostało 38 uczniów. Wszystkim serdecznie gratuluję, życząc kolejnych sukcesów.


Nina Capała