W dniu wczorajszym odbyły się w naszej szkole wybory na Prezydenta. W ciągu kilku godzin oddano 463 głosy co stanowi 90% ogółu upoważnionych do głosowania. W wyborach kandydowało 2 uczniów: - Kniahnicki Jan (2c) - Lewkowicz Jacek (2a). Na Janka oddano 239 głosów (60%), natomiast Jacek uzyskał 158 głosów (40%). Reasumując Prezydentem-elektem jest Jan Kniahnicki. Gratuluje i życzę powodzenia.

Nina Capała