Uroczyste zakończenie roku szkolnego:
- klasy I - godz. 9
- klasy II - godz. 10.
Tak też było.
Przebieg części oficjalnej był zarówno dla pierwszych jak i dla drugich klas identyczny. Pani Dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych w auli, a następnie na środek zaprosiła uczniów, którzy w tym roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami. Pierwszą grupę stanowili uczniowie, którzy zdobyli laury naukowe. W klasach pierwszych było 8 uczniów, natomiast w drugich aż 15. Z rąk dyrekcji świadectwa z paskiem odebrało w klasach pierwszych 15 osób, a w klasach drugich 11. Niektórzy z nich otrzymali również stypendia za wyniki w nauce, uzyskując średnią 5 i więcej. Z klas I: Łukasz Kuzak i Paweł Matryba z ID oraz Jakub Szcześniak z 1F. Klasy II: Aleksander Antoniewicz i Aleksandra Srebrniak z IID oraz Stanisław Łaniewski z IIF.
Ostatnią grupą wyróżnionych byli sportowcy. Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w trzech dyscyplinach sportu: piłka nożna - II miejsce w WOM, wioślarstwo - II miejsce w wyścigu ósemek na Wiśle oraz w brydżu sportowym.
Po życzeniach udanych, pogodnych i szczęśliwych wakacji uczniowie rozeszli się na część "mniej oficjalną" do swoich klas. Spotkali się tam z wychowawcami.

OFICJALNIE OGŁASZAM KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2010/2011.
ROZPOCZĘLIŚMY WAKACJE 2010/2011 :)


Nina Capała