Punktualnie o godzinie 9 w auli rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych. Pół godziny później Pani Dyrektor Regina Lewkowicz pożegnała uczniów klas drugich. Podziękowania za trud pracy z "rąk" Dyrekcji odebrali wychowawcy, nauczyciele i uczniowie. Wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi zostali olimpijczycy, sportowcy. W auli wręczono świadectwa z czerwonym paskiem. Po części oficjalnej nastąpiły spotkania z wychowawcami. Tak zakończyliśmy kolejny rok w Staszicu.


Nina Capała