Na przełomie września i paĽdziernika zgodnie z tradycją szkolną uczniowie klas pierwszych i drugich opuszczają mury XIV LO i wyruszają w świat. Klasy pierwsze wraz z wychowawcami integrowały się na 3-dniowych wycieczkach po Polsce. Klasy drugie zaś w ramach projektu "Wilno-miasto Litwinów i Polaków" spędziły kilka dni na warsztatach polonistyczno-historycznych w przeuroczej stolicy Litwy – Wilnie.


Agnieszka Pacholczyk