Jak co roku, uczniowie klas drugich wzięli udział w warsztatach humanistycznych „Wilno — miasto Litwinów i Polaków. Historia narodów i ich rola w Unii Europejskiej”. Każda z klas w czasie 5-dniowego wyjazdu zwiedzając Wilno poznawała jego bogatą historię. Na zakończenie każdego wyjazdu uczniowie przedstawiali przygotowane wcześniej przedstawienie. Każdy taki wyjazd, to nie nudna nauka, to bardzo ciekawa nauka poprzez zabawę.


Agnieszka Pacholczyk