Zgodnie z kilkuletnią tradycją w naszej szkole na przełomie września/paĽdziernika pierwszoklasiści wraz z wychowawcami wyjeżdżają na wycieczki. Założeniem tych 3-dniowych wyjazdów jest zintegrowanie się uczniów danej klasy. Natomiast drugie klasy szlifują i prezentują program artystyczny w Wilnie. Projekt: "Wilno-miasto Litwinów i Polaków" to warsztaty polonistyczno-historyczne, które również mają bogatą tradycję w XIV LO.

Nina Capała