XIV LO im. S. Staszica miało zaszczyt gościć w swoich "szkolnych progach" dyrektorów z całej Polski. Przyjechali Oni na 2-dniową konferencję. Do Warszawy przyjechało ok. 50 dyrektorów zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych. W ciągu tego dnia mieli okazję lepiej poznać naszą szkołę i metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w zakresie nauk ścisłych. Spotkanie składało się z części artystycznej, wprowadzenia historycznego dotyczącego dziejów szkoły, którego dokonała Pani Dyrektor Regina Lewkowicz. O specyfice naszej szkoły opowiadali wspólnie nauczyciel algebry p. dr Wiktor Bartol oraz nauczycielka języka polskiego p. mgr Ewa Macias. Specjalnie na tą okazję uczniowie wraz z absolwentami zaprezentowali doświadczenie fizyczne. Nie mogę też nie wspomnieć o prezentacji multimedialnej ukazującej możliwości jakie niesie nauka w tej szkole. Tak po krótce mogę scharakteryzować pierwszy (mam nadzieję) udany dzień konferencji dyrektorów.


Nina Capała