W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2008 "Rzeczpospolitej" i "Perpektyw" XIV LO zajęło VI miejsce oraz I miejsce w województwie mazowieckim. Uwzględniając osiągnięcia z roku 2006/2007 11 uczniów zostało laureatami, 38 posiada tytuł finalisty. W kategorii liczby olimpiad, w których szkoła osiągnęła sukcesy – 8. Gratuluję!


Nina Capała