Miesięcznik "Perspektywy" po raz 17 przygotował ranking warszawskich liceów. Lista najlepszej setki powstaje w oparciu o cztery kryteria: skuteczność w rekrutacji na uczelnie, wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Nina Capała