Uczniowie, którzy wzięli udział w konferencji naukowej w St. Petersburgu pragną gorąco podziękować za taką możliwość Pani Lilianie Zienteckiej - Dyrektorowi Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Nina Capała