Na przełomie maja i czerwca wszystkie pierwsze klasy, jak co roku, biorą udział w warsztatach ekologicznych w ośrodku SGGW w Rogowie. Każda klasa uczestniczy w trzydniowych zajęciach pod opieką pracowników uczelni. Warsztaty kończą się prezentacjami multimedialnymi, w których uczniowie przedstawiają wyniki swoich badań.


Nina Capała