Punktualnie o godzinie 10 Pani Dyrektor Regina Lewkowicz uroczyście powitała uczniów klas trzecich. Przemowa skierowana do nich dotyczyła matury, większej ilości nauki. Pół godziny póĽniej rok szkolny rozpoczęli "drugoklasiści". W południe przyszedł czas na klasy pierwsze. Wchodząc każdy uczeń otrzymał od "starszych" kolegów "Oswajacz". Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych w auli. Po wprowadzeniu Sztandaru, odczytaniu ślubowania oddano głos przedstawicielce Stowarzyszenia Wychowanków, która opowiedziała historię Sztandaru i Szkoły. Tak w wielkim skrócie wyglądał pierwszy dzień w roku szkolnym 2006/2007.

Nina Capała